Coș

0 produse 0,00 RON

My Cart -

0 produse

Nu există produse pentru filtrul selectat.

Categorii

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

S.C. Romoffice Grup S.R.L. este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 589031034099/12.12.2014.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, PapetarieOffice.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe PapetarieOffice.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media și administrative.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a PapetarieOffice.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 589031034099/12.12.2014, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către PapetarieOffice.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfașurarea și/sau derularea de către PapetarieOffice.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media și administrative.

 

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Romoffice Grup SRL, Str. Virgiliu, Nr. 55-57, Bloc 1, Et. 3, ap. 15, Bucuresti, Sector 1, va puteti exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniti asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevazute de lege.

 

Astfel, PapetarieOffice.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

 

PapetarieOffice.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul PapetarieOffice.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

 

De asemenea, PapetarieOffice.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instantele judecatorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Romoffice Grup SRL (PapetarieOffice.ro)  va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea și autentificarea pe PapetarieOffice.ro implică o parola. Sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfașurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.